INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Port, Mattijs van de
Titel: Het Einde van de Wereld
Sub titel: Beschaving, redeloosheid en zigeunercafés in Servië

De cultureel antropoloog M.v.d.Port vertrok begin 1991 naar Servië om onderzoek te doen naar de wilde en zinderende samenkomsten van Serviërs en Zigeuners in zigeunercafés; in deze cafés met zigeunerorkest gooiden de Serviërs onder de invloed van alcohol en de muziek al hun waarden en normen overboord, begaven de "westerse" burgers zich op het niveau van de "wilden", zoals zigeuners al in schoolboeken worden afgeschilderd. Vier maanden later brak de oorlog uit en gooide ook v.d. Ports onderzoeksplannen om. Alle verklaringsmodellen van de op de Balkan uitgebroken oorlog schieten tekort en draaien om de vraag waarom jarenlange vrienden en buren elkaar op beestachtige wijze vermoorden? De auteur ziet parallellen tussen het redeloze gedrag van de Serviërs in de zigeunercafés en de oorlog. Een prikkelende visie op verborgen motieven en drijfveren in een culturele grenszone die ten grondslag liggen aan de gewelddadige uitbarstingen.
1994, 390 pag., Euro 18,1
Babylon/De Geus, Amsterdam, ISBN 90-6222-285-4


This page last updated on: 13-1-2015