INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Landenreeks
Titel: Centraal AziŽ, Mensen, politiek, economie, cultuur
Sub titel: Landenreeks

Een nieuw deel in de landenreeks, waarin nu vijf republieken van de voormalige Sovjet-Unie centraal staan: Kazachstan, Oezbekistan, Tadzjikistan, KirgiziŽ en Turkmenistan. Na hun onafhankelijkheid kwam de drang naar het zoeken van een eigen identiteit o.a. tot uiting in een heropleving van de islam en een nadruk op etnische en regionale eigenheden. De stabiliteit van dit gebied wordt bovendien nog eens op de proef gesteld door de geschiedenis, die deze regio enerzijds tot leverancier van grondstoffen en anderzijds tot testgebied voor atoomwapens (de Polygoon) voor de toenmalige Sovjet-Unie bestempelde.
1994, 83 pag., Euro 7,95
, , ISBN 0922-4939


This page last updated on: 13-1-2015