INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Kruijf, Abraham de (red.)
Titel: Ecocratie
Sub titel: Op weg naar waardevol op-organiseren

Een bundeling artikelen met bijdragen uiteenlopend van Loesje tot M. Gorbatsjov rondom de thema's menswaardig bestaan, duurzame ontwikkeling, verantwoordelijk handelen en luisterend leiden. Het boek biedt nieuwe inzichten en aanwijzingen voor waardevol op-organiseren, van onderaf.
1994, 430 pag., Euro 22,45
Uniworld Organisatie Consult i.s.m. Jan van Arkel, Utrecht, ISBN 90-6224-337-1


This page last updated on: 13-1-2015