INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Dekker, Vincent
Titel: Going down, going down...
Sub titel: De ware toedracht van de Bijlmerramp

In dit boek heeft de Trouw-redacteur zijn bevindingen over wat er werkelijk gebeurde op 4 oktober 1992 nog eens in boekvorm samengevat en geactualiseerd (nieuwe feiten). Tegenstrijdigheden in de officiŽle berichten, belangenverstrengelingen, het verdraaien en verzwijgen van feiten door de RLD, radarkaarten die niet kloppen met de gevlogen route van de El Al-jumbo, een geheimzinnige en te zware lading, een al gammel vliegtuig, een verzwegen milieuramp, een "verdwenen" cockpit-voice recorder... Al in een vroeg stadium wees Dekker, in zijn functie als dagbladjournalist, op evidente tegenstrijdigheden. Hij wordt van het kastje naar de muur gestuurd, getuigen wordt het zwijgen opgelegd; Dekker ontvangt anonieme telefoontjes, de redactie van Trouw wordt onder druk gezet om te voorkomen dat Dekkers berichten verschijnen. Later wordt hij voor gek verklaard omdat hij maar blijft doorgaan met zijn speurtocht naar de reden waarom de RLD de ware oorzaak van de ramp eerst verzwijgt en later ontkent. Aan het eind van het boek blijft de indruk dat de verkeersleiding op Schiphol van begin af aan inschattingsfouten heeft gemaakt die uiteindelijk tot de ramp in de Bijlmer leidden, maar die nooit en te nimmer toegegeven (mogen) worden. Een ontnuchterend beeld van de manier waarop luchtvaartautoriteiten in Nederland omgaan met de belangen van de mensen die rond Schiphol wonen. Een "must" voor de tegenstanders van (de uitbreiding van) Schiphol en het vliegverkeer in het algemeen.
1994, 175 pag., Euro 11,3
L.J. Veen, Amsterdam, ISBN 902540913X


This page last updated on: 13-1-2015