INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Blijf van m'n Lijf Amsterdam
Titel: Het klappen van de zweep
Sub titel: 20 jaar Blijf van m'n Lijf Amsterdam

Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van Blijf van mijn Lijf Amsterdam legt dit boek de nadruk op een onderwerp dat in de vergetelheid dreigt te raken: vrouwenmishandeling. Het klappen van de zweep geeft allereerst een overzicht van wat er deze 20 jaar aan activiteiten en veranderingen hebben plaats gevonden, aangevuld met een hedendaagse visie op de uitgangspunten van weleer. Daarnaast is er ook ruime aandacht voor o.a. de positie van migrantenvrouwen, de opvang en begeleiding van de kinderen in de opvanghuizen, de vaak voorkomende reacties van hulpverlenersters op ervaringen van mishandelde vrouwen en de gerechtelijke procedures met betrekking tot vrouwenmishandeling.
1994, 155 pag., Euro 11,35
Jan van Arkel, Utrecht, ISBN 90-6224-338-X


This page last updated on: 13-1-2015