INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Valk, Giliam de
Titel: De BVD en de veiligheidsrapportages
Sub titel:

Afstudeerskriptie over de rapportage door de BVD over aktief links in het begin van de jaren tachtig. Aan de hand van het, ooit door het Amsterdamse aktieblad Bluf! gepubliceerde, kwartaalrapport van de BVD analyseert de Valk de kwaliteit van deze rapportages. Hij verifieerde de feiten en analyses van de BVD met diverse geraadpleegde archieven, interviews met toenmalige aktivisten en openbare bronnen. In zijn conclusief enigzins na´ef.
1996, 280 pag., Euro 17
Studiecentrum Vredesvraagstukken, Nijmegen, ISBN 9071701611


This page last updated on: 13-1-2015