INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Gössner, Rolf
Titel: Die vergessenen Justizopfer des kalten Kriegs
Sub titel: Über den unterschiedlichen Umgang mit der deutschen Geschichte in Ost und West

Terwijl politiek vervolgden in de DDR voor en na de "Wende" altijd van aandacht verzekerd waren is het ook na het einde van de Koude Oorlog stil gebleven rond de rond 200.000 politiek vervolgden in de "oude" Bondsrepubliek. Vooral in de jaren vijftig en zestig zijn veel mensen, velen al eerder door de Nazi's vervolgd, als zijnde communisten of sympathisanten ontslagen,opgepakt, veroordeeld, sociaal uitgestoten. Rehabilitatie is hun tot op heden geweigerd, de donkere kanten van de Westduitse geschiedenis worden collektief verdrongen, terwijl met het DDR-verleden - vaak ongenuanceerd - afgerekend wordt.
1994, 222 pag., Euro 20,35
Konkret Literatur Verlag, Hamburg, ISBN 3894581298


This page last updated on: 13-1-2015