INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Bounan, Michel
Titel: Le temps du SIDA seconde edition
Sub titel:

Plaatst de AIDS-epidemie niet alleen in de context van de moderne medische wetenschap en de milieuramp die de farmaceutische industrie is. Het boek is tevens een vergelijkende studie van de epidemie in de samenleving. Niet alleen zijn onze aderen net zo vervuild als onze rivieren, de epidemie heeft, net als de tuberculose ten tijde van de industriŽle revolutie, ook te maken met het verlies van identiteit. De commercialisering van de emoties, van de geest en van het geweten van de mensen ontregelt ook de fysiologie van de levende wezens, en heeft nieuwe ziektes veroorzaakt. "De opstanden zijn verdwenen met dezelfde snelheid waarmee de epidemische catastrofe dichterbij komt. Als men de oorsprong ervan kent, zal ook de opstand terugkomen die men uitgeroeid had geacht."
2004, 154 pag., Euro 7
Editions Allia, Paris, ISBN 2844851622


This page last updated on: 13-1-2015