INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Blum, William
Titel: Killing hope
Sub titel: U.S. military and CIA Interventions since World War II

Een uitgebreide geschiedschrijving van de Amerikaanse interventiepolitiek wereldwijd, beginnend bij de interventie in China nog tijdens de Tweede Wereldoorlog tot en met de grootschalige militaire hulp aan het repressieve bewind in Guatemala en de Verenigde Naties operatie in Ha´ti. Een zeer grondig overzichtswerk.
1996, 457 pag., Euro 13,6
Common Courage Press, Monroe, ISBN 1-56751-052-3


This page last updated on: 13-1-2015