INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Amnesty International
Titel: Jaarboek 1996
Sub titel:

Dit jaarboek behandelt schendingen van de mensenrechten in 149 landen, van Afghanistan tot Zwitserland, van Zuid-Afrika tot Azerbajdzjan. Gevallen van politieke moord, marteling, `verdwijning' en gevangenschap van mensen vanwege hun overtuiging, geslacht of kleur die in 1995 plaatsvonden, zijn nauwkeurig geregistreerd. Ook de activiteiten die Amnesty hiertegen ondernam zijn beschreven.
, 454 pag., Euro 17,7
Mets & Schilt Uitgevers, Amsterdam, ISBN 90-6463-107-7


This page last updated on: 13-1-2015