INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Went, Robert
Titel: Grenzen aan de globalisering?
Sub titel:

Vooralsnog lijkt de trend naar verdergaande globalisering met al zijn negatieve consequenties niet te stoppen. De kans op omvangrijke internationale crisis neemt daardoor toe. Went bepleit een andere economische en sociale logica, waarvoor globalisering en vrijhandel ter discussie moeten worden gesteld. Robert Went (1955) is econoom en werkzaam bij het International Institute for Researge and Education (IIRE) en aan de economische faculteit van de universiteit van Amsterdam. Daarnaast schrijft hij o.a. voor Grenzeloos, Intermediair en Kritiek.
1996, 164 pag., Euro 13,4
Spinhuis, Amsterdam, ISBN 90-5589-033-2


This page last updated on: 13-1-2015