INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Roht-Arriaza, Naomi (red.)
Titel: Impunity and Human Rights in International Law and Practice
Sub titel:

Impunity, de term waarmee in het internationale recht de straffeloosheid van grove schendingen van de mensenrechten wordt aangeduid, is eerder regel dan uitzondering. Toch is dit probleem, zo toont het JoegoslaviŽ-tribunaal, niet meer van de internationale agenda weg te denken. De samenstelster verzorgde enkele inleidende hoofdstukken over met name juridische aspecten, welke worden aangevuld met een twaalftal actuele landenstudies. Deze zijn door gespecialiseerde medewerkers geschreven en behandelen o.a. RoemeniŽ, EthiopiŽ, HaÔti, El Salvador, de Filippijnen en Zuid-Afrika.
1995, 398 pag., Euro 61,2
Oxford University Press, Oxford, ISBN 019-508-136-6


This page last updated on: 13-1-2015