INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Hoogbergen, Wim
Titel: Het kamp van Broos en Kaliko
Sub titel: De geschiedenis van een Afro-Surinaamse familie

De anthropoloog Hoogbergen, bekend van zijn standaardwerk over de opstanden van gevluchte slaven (Boni's) in Suriname De bosnegers zijn gekomen, Slavernij en rebellie in Suriname, vertelt in dit boek de geschiedenis van een Surinaamse bosneger-familie aan het eind van de 18e, begin 19e eeuw. Hij tekende alle mondelinge geschiedenissen van één familie op en geeft op deze wijze tevens een stuk algemene geschiedenis over de strijd van de gevluchte slaven tegen de plantage-eigenaren en het Nederlandse koloniale bestuur.
1996, 213 pag., Euro 15,85
Prometheus Groep, Amsterdam, ISBN 90-5333-448-3


This page last updated on: 13-1-2015