INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Adriaenssen, Leo
Titel: Een dwarse buurt
Sub titel: Het herscheppingsverhaal van de Staatsliedenbuurt en Frederik Hendrikbuurt -.

Het epos van een kleine, maar moedige buurt. Ofschoon zij bij vlagen is behept met kleingeestigheid, net als andere buurten, is zij geŽvolueerd van het martiale Gallische dorp der gewaande onoverwinnelijken tot het strijdbare Montparnasse aan de Kostverlorenvaart.
1996, 172 pag., Euro 13,15
Wijkcentrum Staatslieden- Hugo de Grootbuurt, Amsterdam, ISBN 9090093400


This page last updated on: 13-1-2015